Pol Services

01 43 38 40 83 E-Mail : contact@polservices.fr

PILNE!! PRACA DLA NIAN! , cdi, francuski, doswiadczenie z dziecmi wymagane
POL SERVICES
NASZE USLUGI
NASZE CENY
REDUKCJA PODATKOWA
CZEKI "EMPLOI SERVICE"
REKRUTACJA
KONTAKT

Czeki "Emploi Service"

Cheque emploi service utworzony został w ramach polityki rządu francuskiego zmierzającej do ułatwienia procedury zatrudniania pracowników do wykonywania małych prac domowych. Od 1 stycznia 2006 roku cheque emploi service został uzupełniony i rozszerzony przez wprowadzenie cheque emploi service universel.

Istnieją dwie formy cheque emploi service universel: cheque emploi service universel bancaire (dawny cheque emploi service) oraz cheque emploi service universel prefinancé.

Cheque emploi service universel bancaire pozwala na wynagradzanie i deklarowanie pracownika zatrudnionego do prac domowych. Używa się go jako czeku bankowego i jest on rozprowadzany przez banki, które podpisały odpowiednią konwencję z państwem. Książeczka czekowa zawiera czeki pozwalające na uiszczanie wynagrodzenia za wykonaną pracę, jak również odpowiednie formularze, aby zadeklarować osoby zatrudnione.

Cheque emploi service universel prefinancé jest środkiem płatniczym pozwalającym na zapłacenie za świadczone usługi. Czek taki jest częściowo wstępnie wypełniony. Widnieje na nim nazwisko beneficjenta, jak również kwota na jaką opiewa. Jego zasadnicza różnica polega na tym, iż jest on częściowo finansowany przez różne organizmy (pracodawca beneficjenta, firmy ubezpieczeniowe, kasy emerytalne i inne organizmy uprawnione), które tym samym uczestniczą w płatności za określone usługi wykonane na rzecz ich beneficjentów.

Pozytywne strony cheque emploi service universel przejawiają się przede wszystkim ułatwieniem procedury administracyjnej, korzyściami dla pracodawcy i dla pracownika, czy wreszcie zyskami organizmów, które współfinansują czeki.
Jeśli ktoś chce zatrudnić pomoc domową, np. do sprzątania w domu, to używając tego czeku może uniknąć licznych i skomplikowanych procedur administracyjnych. Wysłanie formularza znajdującego się w książeczce czekowej na adres Centre national du Cheque emploi service universel (CNCESU) zastępuje tradycyjną deklarację zatrudnienia. CNCESU zajmujesię obliczeniem wysokości składek i wysyła deklarację o zatrudnieniu do pracownika, co zwalnia pracodawcę z wystawienia pracownikowi listy płac.
Dom | Uslugi | Ceny | Redukcja podatkowa | Czeki Emploi Service | Rekrutacja | Kontakt | contact@polservices.fr | cesu-urssaf | Légifrance

© 2009 - Pol Services