Pol Services

01 43 38 40 83 E-Mail : contact@polservices.fr

PILNE!! PRACA DLA NIAN! , cdi, francuski, doswiadczenie z dziecmi wymagane
POL SERVICES
NASZE USLUGI
NASZE CENY
REDUKCJA PODATKOWA
CZEKI "EMPLOI SERVICE"
REKRUTACJA
KONTAKT

REDUKCJA PODATKOWA

Bezpośrednie korzyści dla osoby zatrudniającej, która wystawia cheque emploi service universel przekładają się na ułatwienie formalności przy zatrudnieniu pracownika; zabezpieczenie w przypadku wypadku przy pracy pracownika; możliwość zapłacenia całości lub części wynagrodzenia przez cheque emploi service universel préfinancé.

Osoby używające cheque emploi service universel préfinancé, który nie wystarczy na całkowite pokrycie wynagrodzenia pracownika, muszą uzupełnić brakującą kwotę innym środkiem płatniczym (zmniejszenie podatku od dochodów w wysokości 50% poniesionych wydatków do określonego maksymalnego pułapu 12000 euro lub 6000 euro zwolnienia rocznie). Pułap ten możezostać podniesiony do 15000 euro (lub zwolnienia z podatku do 7500 euro rocznie), na każde następne dziecko lub wstępnego, który ukończył 65 lat i znajduje się pod opieką osoby zatrudniającej pomoc domową. Maksymalny próg jest określony na 20000 euro (lub 10000 euro zwolnienia z podatku rocznie) dla inwalidów posiadających kartę inwalidzką 80% lub osób zajmujących się osobami niepełnosprawnymi o takim stopniu inwalidztwa.

Pracownicy, których wynagrodzenie jest wypłacane w formie cheque emploi service universel mają pewność korzystania z wszelkich praw socjalnych na takichsamych zasadach jak osoby związane klasyczną umową o pracę, gdy nastąpi wypadek w pracy. Są oni również tak samo traktowani w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, systemów emerytalnych, ubezpieczenia dla bezrobotnych itp.

Wreszcie, jeśli chodzi o organizmy współfinansujące cheque emploi service universel préfinancé poprawiają tym nie tylko wizerunek swojego przedsiębiorstwa, ale również zyskują na dyspozycyjności i wydajności pracowników. Współfinansowanie cheque emploi service universel przez pracodawcę nie podlega składkom socjalnym do kwoty 1830 euro rocznie, na pracownika.
Dom | Uslugi | Ceny | Redukcja podatkowa | Czeki Emploi Service | Rekrutacja | Kontakt | contact@polservices.fr | cesu-urssaf | Légifrance

© 2009 - Pol Services